Fontos tudnivalók:

• Az adott vizsgagyakorlat a „Feladat kezdődik!” felszólító mondattal kezdődik

• A kutya csak a feladatok között („Feladat vége!” mondat elhangzását követően) jutalmazható

Szociális megerősítés a feladatok után bármikor adható (kivétel: lábnál követésnél feladata, ahol a kutya feladat közben is jutalmazható szóbeli dicsérettel)

• Az egyes feladatok végrehajtásához használt vsz/kézjel maximum egyszer ismételhető

Kettőnél több vsz/kézjel használata pontlevonással jár

• A feladatok közül maximum egyet lehet (teljesen elölről) ismételni, de ott az elérhető maximum pontszám az eredeti pontszám fele
 
 
0. Ajtószabály:
A vizsgázandó páros kizárólag egy ajtószabály teljesítését követően léphet a pályára.

1. Szemkontaktus (5 pont):
A kutya a gazdával (G) szemben ül. A kutya és a G között a távolság kb. 0,5 méter. A G szemkontaktus kér a kutyától. A kutyának a szemkontaktust 8 s-ig kell tartania, miközben egy ember normál tempóban elsétál mellettük, kb. 1 méter távolságot tartva.

2. Alappozíciók felvétele hangjelekre (5 pont):
A G leülteti a kutyát, majd eltávolodik tőle 4 méterre. A kutya és a G szemben állnak egymással. A G lefekteti, majd felülteti a kutyát kizárólag vezényszavakat használva. A kutyának az egyes alappozíciókat minimum 3 s-ig kell tartania. A kutya az utolsó alappozícióból csak a feloldó vsz hallatára léphet el.

3. Alappozíciók felvétele kézjelekre (5 pont):
A G leülteti a kutyát, majd eltávolodik tőle 4 méterre. A kutya és a G szemben állnak egymással. A G lefekteti, majd felülteti a kutyát kizárólag kézjeleket használva. A kutyának az egyes alappozíciókat minimum 3 s-ig kell tartania. A kutya az utolsó alappozícióból csak a feloldó vsz hallatára léphet el.

4. Állítás (5 pont):
A kutya a G-val szemben ül, vagy fekszik (szabadon választható). A kutya és a G között a távolság minimum 2 méter. A G a kutyát felállítja (kézjel + vsz is használható).

5. Helyben maradás ülve (5 pont):
A kutya ülő testhelyzetben van, a G 20 méterre eltávolodik, és ott 2 percig vár, majd visszamegy a kutyához. A G visszaérve, először túlhalad a kutya vonalán 3 méterrel, csinál egy hátraarcot, majd visszalép a kutyához. A kutya a pozíciót csak a feloldó vsz elhangzását követően hagyhatja el. A feladatot vezénylés segíti.

6. Helyben maradás fekve (5 pont):
A feladat alapállás felvételével indul, és zárul. A gazda lefekteti a kutyáját, majd eltávolodik tőle 20 méterre, és ott 1 percig vár. A G visszaérve, először túlhalad a kutya vonalán 3 méterrel, majd visszalép a kutya mellé, és felülteti (alapállás). A vizsgázó kutyát helyben maradás közben egy idegen páros többször megkerüli. A vizsgázó kutya a fejét fordíthatja, a csípőjét áthelyezheti a helyben maradás alatt, azonban mellkasával, testével nem fordulhat az idegen kutya irányába. A kutya a pozíciót csak a feloldó vsz elhangzását követően hagyhatja el. A feladatot vezénylés segíti.

7. Helyben maradás a G eltűnésével (5 pont):
A feladat alapállás felvételével indul, és zárul. A gazda eltávolodik a kutyától 50 méterre, elbújik, és ott 1 perc vár. Az időmérő akkor indul, ha a G a kutya számára már nem látható. A G fekvő pozícióban is helyben hagyhatja a kutyát. A G visszaérve, először túlhalad a kutya vonalán 3 méterrel, majd visszalép a kutya mellé, ha fekvő testhelyzetben hagyta, akkor egy felültetéssel (alapállás) zárja a gyakorlatot. A kutya a pozíciót csak a feloldó vsz elhangzását követően hagyhatja el. A feladatot vezénylés segíti.

8. Lábnál követés pórázon fordulásokkal, hátraarccal, alappozíciók felvételével, és ütemváltással (15 pont):
A feladat alapállás felvételével indul, és zárul. A páros 10 normál lépést tesz előre, majd megáll. Ezt követően ismét 10 normál lépés következik, majd a páros jobbra fordul. A fordulást ismét 10 normál lépés, illetve egy megállás követi. A gazda a megállást követően lefekteti, majd felülteti a kutyát. A pályamunka 10 normál lépéssel, illetve egy balra fordulással folytatódik. Az irányváltást követően a páros 10 normál lépést tesz, majd csinál egy hátraarc. A hátraarcot megtéve a páros 10 normál lépést, 10 gyors, és ismét 10 normál lépést hajt végre, majd a gyakorlat egy jobbra fordulással folytatódik. Az irányváltás 10 normál lépéssel folytatódik, végül a páros egy négy személyből álló csoport közepén megáll. A gyakorlat a csoport két távolabbi tagjának megkerülésével, majd a csoport elhagyásával, és megállással ér véget. A feladat végrehajtását vezénylés segíti.

Pontozás:
• A feladatra maximum pontszám akkor adható, ha a kutya a fejét a lábnál követés alatt végig a G irányába fordítja, a pozíciókat pontosan, vsz-kra teljesíti, illetve a G a kezét a teste mellett tartja
• A feladatnál többszöri vezényszó használata pontlevonással jár

9. Lábnál követés póráz nélkül (10 pont):
A feladat alapállás felvételével indul, és zárul. A páros 10 normál lépést tesz előre, majd megáll (alapállás felvétele). Ezt követően ismét 10 normál lépést tesz előre, majd csinál egy hátraarcot. A hátraarcot követően visszafelé 5 normál-, majd 5 lassú lépés következik. Az ütemváltást végül 10 normál lépés követi, és végül a páros megáll. A dolgozó páros fekvő kutyák (minimum 2, maximum 4 kutya) között halad el. A kutyák egymással szemben fekszenek, folyosót képezve az elhaladó vizsgázó párosnak. A feladat végrehajtását vezénylés segíti. A feladat végrehajtását vezénylés segíti.

Pontozás:
• A feladatra maximum pontszám akkor adható, ha a kutya a fejét a lábnál követés alatt végig a G irányába fordítja, a pozíciókat pontosan, vsz-kra teljesíti, illetve a G a kezét a teste mellett tartja
• A feladatnál többszöri vezényszó használata pontlevonással jár

10. Menetközbeni fektetés behívással (10 pont):
A feladat alapállás felvételével indul, és zárul. A páros 10 normál lépést tesz előre, majd a G menetközben lefekteti a kutyát. A G (kutya nélkül) további 20 normál lépést tesz, csinál egy hátraarcot, majd magához hívja a kutyát. A kutya behívása a két szabályos behívási formából szabadon választható. A feladat végrehajtását vezénylés segíti.

11. A kutya helyére küldése (5 pont):
A feladat alapállás felvételével indul, és zárul. A kutyának egy céltárgyra/ba kell lefeküdnie vsz-ra. A kutya helye lehet bármi (szállítóbox, kutyaketrec, kutyaágy, törülköző stb.). A kutya helye a vizsgázó párostól 5 méterre van.

12. Apport (5 pont):
A feladat alapállás felvételével indul. A G kétszer kidob egy játékot, kb. 5 méterre. A játékot a kutyának egyszer a G kezébe kell adnia, másodszor le kell tennie a G elé vsz-ra. A kutya mind a két kidobásnál csak vsz-ra mehet el a játékért. A játék kidobása előtt a G kiadhatja a “Marad!”/”Vár!” vsz-t.

13. Előre küldés (5 pont):
A feladat alapállás felvételével indul, és zárul. A G kiküldi a kutyát a bójához. A kutyának orral kell érintenie a bóját. A bója 10 méterre van a párostól.

14. Akadályugrás (5 pont):
A feladat alapállás felvételével indul, és zárul. A páros az akadálytól 3 méterre helyezkedik el. A G vezényszóra megugratja a kutyával az akadályt. A kutyának visszafelé nem kötelező megugornia az akadályt.

15. Egy tárgy megkerültetése (5 pont):
A feladat alapállás felvételével indul, és zárul. A páros a bójától 3 méterre helyezkedik el. A G vezényszóra megkerülteti a kutyával a bóját.

16. Kutyakiképzéssel, kutyaetológiával kapcsolatos fogalmak értelmezése (5 pont): A G 10 kutyakiképzéssel, kutyaetológiával kapcsolatos fogalom közül húz hármat. A G-nak az általa húzott fogalmakról kell pár mondatban beszélnie.

A vizsgaszabályzatot összeállította: Miklósi Bernadett