Középfokú vizsga feladatai

 

Fontos tudnivalók:

• Az adott vizsgagyakorlat a „Feladat kezdődik!” felszólító mondattal kezdődik

• A kutya csak a feladatok között („Feladat vége!” mondat elhangzását követően) jutalmazható

Szociális megerősítés a feladatok után bármikor adható (kivétel: lábnál követésnél feladata, ahol a kutya feladat közben is jutalmazható szóbeli dicsérettel)

• Az egyes feladatok végrehajtásához használt vsz/kézjel maximum egyszer ismételhető

Kettőnél több vsz/kézjel használata pontlevonással jár

• A feladatok közül maximum egyet lehet (teljesen elölről) ismételni, de ott az elérhető maximum pontszám az eredeti pontszám fele
 
 
0. Ajtószabály:
A vizsgázandó páros kizárólag egy ajtószabály teljesítését követően léphet a pályára.

1. Szemkontaktus (5 pont):
A kutya a gazdával (G) szemben ül. A kutya és a G között a távolság kb. 0,5 méter. A G szemkontaktus kér a kutyától. A kutyának a szemkontaktust 8 s-ig kell tartania, miközben egy ember normál tempóban elsétál mellettük, kb. 1 méter távolságot tartva.

2. Alappozíciók felvétele hangjelekre (5 pont):
A G leülteti a kutyát, majd eltávolodik tőle 4 méterre. A kutya és a G szemben állnak egymással. A G lefekteti, majd felülteti a kutyát kizárólag vezényszavakat használva. A kutyának az egyes alappozíciókat minimum 3 s-ig kell tartania. A kutya az utolsó alappozícióból csak a feloldó vsz hallatára léphet el.

3. Alappozíciók felvétele kézjelekre (5 pont):
A G leülteti a kutyát, majd eltávolodik tőle 4 méterre. A kutya és a G szemben állnak egymással. A G lefekteti, majd felülteti a kutyát kizárólag kézjeleket használva. A kutyának az egyes alappozíciókat minimum 3 s-ig kell tartania. A kutya az utolsó alappozícióból csak a feloldó vsz hallatára léphet el.

4. Állítás (5 pont):
A kutya a G-val szemben ül, vagy fekszik (szabadon választható). A kutya és a G között a távolság minimum 2 méter. A G a kutyát felállítja (kézjel + vsz is használható).

5. Helyben maradás ülve (5 pont):
A kutya ülő testhelyzetben van, a G 20 méterre eltávolodik, és ott 2 percig vár, majd visszamegy a kutyához. A G visszaérve, először túlhalad a kutya vonalán 3 méterrel, csinál egy hátraarcot, majd visszalép a kutyához. A kutya a pozíciót csak a feloldó vsz elhangzását követően hagyhatja el. A feladatot vezénylés segíti.

6. Helyben maradás fekve (5 pont):
A feladat alapállás felvételével indul, és zárul. A gazda lefekteti a kutyáját, majd eltávolodik tőle 20 méterre, és ott 1 percig vár. A G visszaérve, először túlhalad a kutya vonalán 3 méterrel, majd visszalép a kutya mellé, és felülteti (alapállás). A vizsgázó kutyát helyben maradás közben egy idegen páros többször megkerüli. A vizsgázó kutya a fejét fordíthatja, a csípőjét áthelyezheti a helyben maradás alatt, azonban mellkasával, testével nem fordulhat az idegen kutya irányába. A kutya a pozíciót csak a feloldó vsz elhangzását követően hagyhatja el. A feladatot vezénylés segíti.

7. Helyben maradás a G eltűnésével (5 pont):
A feladat alapállás felvételével indul, és zárul. A gazda eltávolodik a kutyától 50 méterre, elbújik, és ott 1 perc vár. Az időmérő akkor indul, ha a G a kutya számára már nem látható. A G fekvő pozícióban is helyben hagyhatja a kutyát. A G visszaérve, először túlhalad a kutya vonalán 3 méterrel, majd visszalép a kutya mellé, ha fekvő testhelyzetben hagyta, akkor egy felültetéssel (alapállás) zárja a gyakorlatot. A kutya a pozíciót csak a feloldó vsz elhangzását követően hagyhatja el. A feladatot vezénylés segíti.

8. Lábnál követés pórázon fordulásokkal, hátraarccal, alappozíciók felvételével, és ütemváltással (15 pont):
A feladat alapállás felvételével indul, és zárul. A páros 10 normál lépést tesz előre, majd megáll. Ezt követően ismét 10 normál lépés következik, majd a páros jobbra fordul. A fordulást ismét 10 normál lépés, illetve egy megállás követi. A gazda a megállást követően lefekteti, majd felülteti a kutyát. A pályamunka 10 normál lépéssel, illetve egy balra fordulással folytatódik. Az irányváltást követően a páros 10 normál lépést tesz, majd csinál egy hátraarc. A hátraarcot megtéve a páros 10 normál lépést, 10 gyors, és ismét 10 normál lépést hajt végre, majd a gyakorlat egy jobbra fordulással folytatódik. Az irányváltás 10 normál lépéssel folytatódik, végül a páros egy négy személyből álló csoport közepén megáll. A gyakorlat a csoport két távolabbi tagjának megkerülésével, majd a csoport elhagyásával, és megállással ér véget. A feladat végrehajtását vezénylés segíti.

Pontozás:
• A feladatra maximum pontszám akkor adható, ha a kutya a fejét a lábnál követés alatt végig a G irányába fordítja, a pozíciókat pontosan, vsz-kra teljesíti, illetve a G a kezét a teste mellett tartja
• A feladatnál többszöri vezényszó használata pontlevonással jár

9. Lábnál követés póráz nélkül (10 pont):
A feladat alapállás felvételével indul, és zárul. A páros 10 normál lépést tesz előre, majd megáll (alapállás felvétele). Ezt követően ismét 10 normál lépést tesz előre, majd csinál egy hátraarcot. A hátraarcot követően visszafelé 5 normál-, majd 5 lassú lépés következik. Az ütemváltást végül 10 normál lépés követi, és végül a páros megáll. A dolgozó páros fekvő kutyák (minimum 2, maximum 4 kutya) között halad el. A kutyák egymással szemben fekszenek, folyosót képezve az elhaladó vizsgázó párosnak. A feladat végrehajtását vezénylés segíti. A feladat végrehajtását vezénylés segíti.

Pontozás:
• A feladatra maximum pontszám akkor adható, ha a kutya a fejét a lábnál követés alatt végig a G irányába fordítja, a pozíciókat pontosan, vsz-kra teljesíti, illetve a G a kezét a teste mellett tartja
• A feladatnál többszöri vezényszó használata pontlevonással jár

10. Menetközbeni fektetés behívással (10 pont):
A feladat alapállás felvételével indul, és zárul. A páros 10 normál lépést tesz előre, majd a G menetközben lefekteti a kutyát. A G (kutya nélkül) további 20 normál lépést tesz, csinál egy hátraarcot, majd magához hívja a kutyát. A kutya behívása a két szabályos behívási formából szabadon választható. A feladat végrehajtását vezénylés segíti.

11. A kutya helyére küldése (5 pont):
A feladat alapállás felvételével indul, és zárul. A kutyának egy céltárgyra/ba kell lefeküdnie vsz-ra. A kutya helye lehet bármi (szállítóbox, kutyaketrec, kutyaágy, törülköző stb.). A kutya helye a vizsgázó párostól 5 méterre van.

12. Apport (5 pont):
A feladat alapállás felvételével indul. A G kétszer kidob egy játékot, kb. 5 méterre. A játékot a kutyának egyszer a G kezébe kell adnia, másodszor le kell tennie a G elé vsz-ra. A kutya mind a két kidobásnál csak vsz-ra mehet el a játékért. A játék kidobása előtt a G kiadhatja a “Marad!”/”Vár!” vsz-t.

13. Előre küldés (5 pont):
A feladat alapállás felvételével indul, és zárul. A G kiküldi a kutyát a bójához. A kutyának orral kell érintenie a bóját. A bója 10 méterre van a párostól.

14. Akadályugrás (5 pont):
A feladat alapállás felvételével indul, és zárul. A páros az akadálytól 3 méterre helyezkedik el. A G vezényszóra megugratja a kutyával az akadályt. A kutyának visszafelé nem kötelező megugornia az akadályt.

15. Egy tárgy megkerültetése (5 pont):
A feladat alapállás felvételével indul, és zárul. A páros a bójától 3 méterre helyezkedik el. A G vezényszóra megkerülteti a kutyával a bóját.

16. Kutyakiképzéssel, kutyaetológiával kapcsolatos fogalmak értelmezése (5 pont): A G 10 kutyakiképzéssel, kutyaetológiával kapcsolatos fogalom közül húz hármat. A G-nak az általa húzott fogalmakról kell pár mondatban beszélnie.

A vizsgaszabályzatot összeállította: Miklósi Bernadett
 
 

 
 

Eszközöket és Weboldalt a Green-Light pályázatok keretében a pályázhat meg!

| KÖSZI NEM!
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup
x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →