Viselkedés módosítás (ösztönkezelés)

A kutya, mint ragadozó
A ragadozók az emlősök osztályának egyik rendje, ahol a fajok, néhány kivételtől eltekintve, hússal táplálkoznak. A táplálék megszerzése vagy zsákmányolással történik, vagy egyesek dögevőként tartják életbe magukat. A zsákmányszerző viselkedésnek (zsákmányösztön) a részei a zsákmány felkutatása, üldözése, elfogása, holtra rázása, majd végül nyugodt helyre cipelése, és elfogyasztása. A zsákmányösztön kulcsingere a zsákmány látványa, illetve annak mozgása.

Etológiai kitekintő: az ösztön egy a viselkedéstudományokban elfogadott fogalom, amely a fajspecifikus, veleszületett viselkedésmintákat jelenti. Az etológiában az ösztön fogalmát próbálják kerülni, helyette a viselkedésmintázat öröklődési tényezőkre visszavezethető részét öröklött mozgásmintázatnak (ÖMM) nevezik. Az ÖMM jellemzői: 1. fajspecifikus, 2. a mozgásmintázat formaállandó, 3. lefutása a kiváltódás után megszakíthatatlan, 4. kivitelezésekor az állatot nem befolyásolja tevékenységének eredménye, nincsen visszacsatolás a környezet felől az ÖMM szabályozására. Az ÖMM-kat a környezet egy vagy néhány összetevője váltja ki, ezeket nevezzük kulcsingereknek.

A kutya, sok más fajjal együtt a ragadozók rendjébe tartozó faj. A kutya viselkedését különböző belső késztetések irányítják, ezek közül talán a zsákmányösztön a legmeghatározóbb. A kutyafajtákon belül - a mesterséges szelekciónak köszönhetően - különböző mértékben jelenik meg a zsákmányszerző viselkedés. Egyes fajtáknál megfigyelhető, hogy már egy mozgó tárgy (pl. kerékpár, motoros) látványa is beindíthatja az öröklött viselkedést, míg a másik oldalon igencsak csökkent intenzitású viselkedésről beszélhetünk (pl. csivava). A városi környezetben azonban nem feltétlenül előnyös, ha a kutya magasfokú zsákmányszerző viselkedéssel jellemezhető, hiszen számtalan olyan ingerrel találkozik, amely kulcsingerként aktiválhatja az öröklött viselkedést.
Milyen ösztönkezelési lehetőségeink vannak?
Vajon milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre az öröklött mozgásmintázat módosítására (vagy ahogy egyesek nevezik az "ösztönkezelésre")? A viselkedés módosítás alatt azokról a technikákról van szó, amelyekkel elérhető, hogy a gazda által kívánatosnak ítélt viselkedés gyakorisága nőjön, illetve a nem kívánatosé csökkenjen. A megerősítés az a folyamat, amikor a kutya környezetében egy inger jelenik meg, vagy tűnik el, és ennek hatására az ingert közvetlenül megelőző viselkedés jövőbeni gyakorisága növekszik. A másik oldalon beszélhetünk a büntetésről, ahol a környezetben megjelenő-, vagy eltűnő inger hatására az ingert közvetlenül megelőző viselkedés jövőbeni gyakorisága csökken. A megerősítés-, illetve a büntetés eszközeit további két-két csoportba sorolhatjuk. A pozitív megerősítésnél a kutya számára valamilyen kellemes dolog (pl. jutalomfalat) kerül elő, míg a negatívnál valamilyen kellemetlen inger (pl. póráz feszülés) tűnik el. A pozitív büntetésnél a kutya számára valamilyen kellemetlen inger (pl. póráz korrekció) jelenik meg, míg a negatívnál a kutya számára kellemes inger (pl. gazda figyelme) szűnik meg.
 
BDK_viselkedes_modositas_plakat_420x594_nyomdai3
 
A Best Dog Kutyaközpont elve
Összegzésül elmondhatjuk, hogy a tanítás (viselkedés módosítás = ösztönkezelés) lehetősége négyféleképpen valósulhat meg. A kutyaiskolák, illetve a trénerek kiképzési módszerei abban különbözhetnek egymástól, hogy az említett technikákat más-más arányban használják. A Best Dog Kutyaközpont igyekszik a gazdáknak azt a nevelési hozzáállást átadni, hogy kezdetben (a kutya-gazda kapcsolat épülésének az elején) próbálják kerülni azon helyzeteket, ahol a nem kívánatos viselkedés előfordulhat. Emellett törekedjenek arra, hogy a problémás viselkedés megszüntetésére a viselkedés módosítás technikái közül leginkább a pozitív megerősítés módszerét válasszák. Nem célunk a büntetés eszköztárát idejekorán átadni, noha vannak helyzetek, amikor elkerülhetetlen használatuk. Ne felejtsük el azonban, hogy a büntetés jellegének lehetősége igencsak szerteágazó, az egészen finom viselkedés módosítási technikáktól, a kutya számára már igencsak kellemetlen ingerekig. Sok gazda a „büntetés” szótól megriad, pedig biztos lehet benne, hogy már ajánlásunk nélkül is alkalmazta. Gondoljunk a figyelem megvonás módszerére, amiről senki nem gondolná, hogy ez bizony egy negatív büntetési forma. Szintén elmondható, hogy a kutya-gazda kapcsolat minősége javarészt meghatározza egy problémás viselkedés kezelésének lehetőségét. Ha jó a kapcsolatunk a kutyával, akkor még ha a büntetés eszköztára közül is válogatunk, is biztosak lehetünk abban, hogy nem kell a legagresszívabb technikák közül válogatnunk.
Ebből kifolyólag képzésünk elsődleges célja az optimális kutya-gazda kapcsolat kiépítése, illetve hogy a gazda tisztába legyen a számtalan ösztönkezelési módszerrel, illetve azok létjogosultságával. A magánórák lehetőséget adnak arra, hogy minden párosnak helyzetspecifikusan ajánljuk az adott viselkedés módosítási technikát, hiszen nincs két egyforma kapcsolat, illetve problémás viselkedés. Ha a probléma feltárása megköveteli, akkor természetesen némi alapozást követően a páros képzése kicsoportos foglalkozásokon folytatódik, hogy igazi segítséget tudjunk adni.

Írta: Miklósi Bernadett