Viselkedés módosítási technikák


Ha a gazda szeretne a kutyájából egy igazán együttműködő társat faragni, akkor előfordulhat, hogy a páros igencsak sokfelé kutyakiképzői irányzatokkal találkozik. Gyakorta elhangzik, hogy a gazda és a kutya problémamentes együttéléséhez elengedhetetlen a különböző "ösztönkezelési" technikák ismerete. Ámde mit is jelenthet ez kiváltképp misztikus szóösszetétel?
Vizsgáljuk meg először azt a szót, hogy "ösztön". Az ösztön egy a viselkedéstudományokban elfogadott fogalom, amely a fajspecifikus, veleszületett viselkedésmintákat jelenti. Az etológiában az ösztön fogalmát próbálják kerülni, helyette a viselkedésmintázat öröklődési tényezőkre visszavezethető részét öröklött mozgásmintázatnak (ÖMM) nevezik. Az ÖMM jellemzői: 1. fajspecifikus, 2. a mozgásmintázat formaállandó, 3. lefutása a kiváltódás után megszakíthatatlan, 4. kivitelezésekor az állatot nem befolyásolja tevékenységének eredménye, nincsen visszacsatolás a környezet felől az ÖMM szabályozására. Az ÖMM-kat a környezet egy vagy néhány összetevője váltja ki, ezeket nevezzük kulcsingereknek.

A kutya öröklött mozgásmintázatai közé tartozik a zsákmányszerző viselkedés, amelynek részei a zsákmány felkutatása, üldözése, elfogása, holtra rázása, majd végül nyugodt helyre cipelése és elfogyasztása. A zsákmányszerző viselkedésnek kulcsingere a zsákmány látványa, illetve annak mozgása. A kutyafajtákon belül - a mesterséges szelekciónak köszönhetően - különböző mértékben jelenik meg a zsákmányszerző viselkedés. Egyes fajtáknál megfigyelhető, hogy már egy mozgó tárgy (pl. kerékpár, motoros) látványa is beindíthatja az öröklött viselkedést, míg a másik oldalon elmondható igencsak csökkent intenzitású viselkedésről beszélhetünk (pl. csivava). A városi környezetben azonban nem feltétlenül előnyös, ha a kutya magasfokú zsákmányszerző viselkedéssel jellemezhető, hiszen számtalan olyan ingerrel találkozhat, amely kulcsingerként aktiválhatja az öröklött viselkedést.
Masodlagos_megerosito_poszthozKEP
Vajon milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre az öröklött mozgásmintázat módosítására (vagy ahogy egyesek nevezik az "ösztönkezelésre")? A viselkedés módosítás alatt azokról a technikákról van szó, amelyekkel elérhető, hogy a gazda által kívánatosnak ítélt viselkedés gyakorisága nőjön, illetve a nem kívánatosé csökkenjen. A megerősítés az a folyamat, amikor a kutya környezetében egy inger jelenik meg, vagy tűnik el, és ennek hatására az ingert közvetlenül megelőző viselkedés jövőbeni gyakorisága növekszik. A másik oldalon beszélhetünk a büntetésről, ahol a környezetben megjelenő-, vagy eltűnő inger hatására az ingert közvetlenül megelőző viselkedés jövőbeni gyakorisága csökken. A megerősítés-, illetve a büntetés eszközeit további négy csoportba sorolhatjuk. A pozitív megerősítésnél a kutya számára valamilyen kellemes dolog (pl. jutalomfalat) kerül elő, míg a negatívnál valamilyen kellemetlen inger (pl. póráz feszülés) tűnik el. A pozitív büntetésnél a kutya számára valamilyen kellemetlen inger (pl. póráz korrekció) jelenik meg, míg a negatívnál a kutya számára kellemes inger (pl. gazda figyelme) szűnik meg.
Összegzésül elmondhatjuk, hogy a tanítás (viselkedés módosítás) lehetősége négyféleképpen valósulhat meg. A kutyaiskolák, illetve a trénerek kiképzési módszerei abban különbözhetnek egymástól, hogy az említett technikákat más-más arányban használják. A Best Dog Kutyaközpont igyekszik a gazdáknak azt a nevelési hozzáállást átadni, hogy kezdetben próbálják kerülni azokat a helyzeteket, ahol a nem kívánatos viselkedés előkerülhet. Emellett a viselkedés módosítás technikái közül leginkább a pozitív megerősítés módszerét válasszák a kutya-gazda kapcsolat épülésének kezdetén. A magánórák lehetőséget adnak arra, hogy minden párosra személyre szabottan ajánljuk a viselkedés módosítás különböző módszereit, hiszen ez párosról párosra különböző eszköztárat jelenthet.

Írta: Miklósi Bernadett